Oksana Pawłowska w Polsce!

Relacja z wykładu otwartego: „Gimnastyka Słowiańska dla Kobiet – 27 ćwiczeń, których nie zna joga ani fitness” – Oksana Pawłowska (założycielka Szkoły Gimnastyki Słowiańskiej dla Kobiet w Tradycji Białoruskiej)

Przed wykładem (od lewej):
Grzegorz Dworacki, Oksana Pawłowska i Agnieszka Pluto-Prądzyńska

25 marca 2019 r. do Poznania przyjechała Oksana Pawłowska –
założycielka Szkoły Gimnastyki Słowiańskiej dla Kobiet w Tradycji Białoruskiej, która kształci instruktorki tej metody. Wygłosiła wykład otwarty pt. „Gimnastyka Słowiańska dla Kobiet – 27 ćwiczeń, których nie zna joga ani fitness”. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu udostępnił salę wykładową z racji trwającego w Zakładzie Immunologii badania: „Ocena wybranych parametrów sprawności układu odpornościowego oraz równowagi hormonalnej u kobiet ćwiczących jogę i gimnastykę słowiańską dla kobiet”.

Spotkanie rozpoczęła i moderowała pani Agnieszka Pluto-Prądzyńska, instruktorka, pomysłodawczyni i organizatorka badania i wykładu. Przedmowę i podsumowanie z interesującymi wnioskami wygłosił pan prof. dr hab. med. Grzegorz Dworacki, Kierownik Katedry Immunologii i opiekun badania. Zwrócił szczególną uwagę na wpływ aktywnego wypoczynku dla uzyskania wyprostowanej sylwetki, co pozwala uruchomić w organizmie prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów i narządów.

Najbardziej oczekiwaną chwilą poznańskiego wydarzenia było wystąpienie pani Oksany Pawłowskiej, absolwentki Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, założycielki Szkoły Gimnastyki Słowiańskiej dla Kobiet w Tradycji Białoruskiej, kształcącej instruktorki tej metody. Opowiedziała o historii Gimnastyki, jej początkach, a także o wielu przypadkach poprawy zdrowia u pań regularnie ją ćwiczących. Wystąpienie ubarwione ciekawymi przykładami, wesołymi opowieściami i zilustrowane pokazem przykładowych ćwiczeń zaciekawiło liczną publiczność. Oksana Pawłowska odpowiadała też na wiele płynących z sali pytań, których wyjaśnienie wzbogaciło całość wykładu.

Oksana Pawłowska po wykładzie z uczestniczkami spotkania

Istotny udział w wykładzie miała pani Magdalena Maria Grabska, instruktorka, fizjoterapeutka, która w przejrzysty sposób pokazała mechanizmy mięśniowo-szkieletowe uruchamiane podczas praktyki. Zwróciła też uwagę na niezwykle istotną kwestię, jak prawidłowo ustawić ciężar ciała na stopach, by uzyskać piękną sylwetkę. Gimnastyka Słowiańska dla Kobiet została przywrócona nam, współczesnym kobietom w Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku na Białorusi, dzięki opisaniu jej w podręczniku dla studentów wydanym 1999 r. pt. „Tradycyjne metody treningu psycho-fizycznego” pod red. G. Adamowicza. 5 lat później pod opieką autora książki pani Oksana rozpoczęła naukę Gimnastyki. Do Polski Gimnastyka dotarła dopiero w 2015 r. dzięki paniom Paulinie Antipowej i Oldze Chorąży. Od stycznia 2016 r. mamy możliwość kształcić się pod okiem Oksany Pawłowskiej, która stawia swoim instruktorkom wysokie wymagania merytoryczne i każdego roku weryfikuje ich kwalifikacje.

Dla naszej Społeczności wykład był bardzo ważnym wydarzeniem – po raz pierwszy w Polsce w formie wykładu zaprezentowano ideę naszej Gimnastyki. Publiczność dopisała, panie przyjechały z całej Polski, jak i z zagranicy. Była to też okazja do rozmowy z instruktorkami, które licznie przybyły do Poznania z różnych miast. Czekamy na podobne wydarzenia w innych regionach!

Oksana Pawłowska na plakacie zachęca do udziału w pierwszym w Polsce wykładzie otwartym

Agnieszka Pluto-Prądzyńska
https://www.gimnastykaslowianska.pl/user/agnieszka-pluto-prądzyńska/

https://www.facebook.com/Projekt-Gimnastyka-S%C5%82owia%C5%84ska-dla-Kobiet-2350385915240886/?eid=ARAzWV7W2Lf_8X_Y-DClQ88pu3BaSe-VDSGGugtvieD3pqcdFklOTxbvIW1xSsKccOjJxrLQnXxsjJB9&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003792750593&fref=tag

Dodaj komentarz